Oxford Universitetets Dictionary of National Biography (DNB) er et af de mest imponerende biografiske værker i historien, men med 60 fysiske bind og en halvdyr udgave online, er det ikke så tilgængeligt for de fleste i DK. Hvis du vil have en smagsprøve, kan du imidlertid abonnere på daglige ekspert-biografier om personer, som har gjort en forskel i britisk historie, direkte til din e-mail.

Den oprindelige DNB udkom i 63 (!!!) bind fra 1885 til 1900 og indeholdt biografier om 29.120 afdøde personer, som på den ene eller anden måde har gjort en forskel i britisk historie.  Op gennem 1900-tallet udkom der supplerende bind, som tilføjede ca. 7.000 yderligere biografier; dog blev tidligere offentliggjorte biografier ikke opdateret, hvilket gjorde at det samlede værk efterhånden fik et lidt arkaisk skær.

I 1990’erne gik Oxford University Press så i gang med at give det samlede værk en ordentlig overhaling, med gennemskrivning af samtlige af de historiske artikler af førende forskere på de forskellige områder. Ingen af de personer, hvor ukendte de end måtte være i dag, udgik i den forbindelse af værket. Alt blev opdateret.

I september 2004 udkom så den nye udgave af DNB, denne gang i 60 bind og indeholdende 50.113 biografiske artikler. I overensstemmelse med tidsalderen blev den fysiske udgave denne gang suppleret med en online database, som indeholder samtlige artikler, og som i øvrigt skulle være gratis for indehavere af et britisk bibliotekskort. Prisen for den fysiske udgave var ved udgivelsen £7500. Abonnement på online-udgaven koster £20 om måneden.

Der er virkelig tale om et fantastisk værk, med mange spændende artikler fra Englands historie. Mange af de nævnte personer er ukendte i dag og udenfor Englands grænser, men har alligevel på hver deres både bidraget på godt og ondt til hvordan England og verden ser ud. Artiklerne er af en meget høj kvalitet, og nogle af dem ville næsten kunne bære en selvstændig udgivelse, henset til deres omfang og kvalitet.

Det er muligt at abonnere på en artikel dagligt (kaldet Life of the Day) fra Oxford DNB. Se her hvordan man gør. Derudover er det muligt at finde gratis udgaver af de oprindelige udgivelser fra 1885 og frem til ca. 1912 her.

God fornøjelse!