Den fantastisk populære TV- og bogserie Game of Thrones foregår på kontinenterne Westeros og Essos og handler om krige og intriger imellem slægterne Baratheon, Lannister, Stark og Targaryen. Det er fantasi og gode historier, men meget er faktisk inspireret af Englands virkelige historie.

The Wall

Birdoswald (Banna) Roman Fort, Hadrians Wall, Cumbria, England, 12 July 2014, P061

Rester af Birdoswald-fortet – en af få tilbageværende dele af Hadrian’s Mur

Den enorme mur i nord, som beskytter de syv riger mod vildninger og andre uhyrlige skabninger, er tydeligt inspireret af Hadrian’s Mur, bygget omkring år 122 e.kr. under den romerske kejser Hadrian. I modsætning til den flere hundrede meter høje ismur i Game of Thrones var Hadrian’s Mur dog kun ca. 6-7 meter høj og ca. 120 km lang. Den blev bevogtet af 14 forter, hvilket modsvarer de ca. 17, som ligger langs The Wall. Det er den almindelige opfattelse, at Hadrian’s Mur repræsenterer grænsen mellem England og Skotland. I virkeligheden ligger hele muren dog i England, nogle steder så langt som 100km syd for grænsen til Skotland.

Stark vs. Lannister

Henry 7. af England - sejrherren fra Slaget ved Bosworth Field

Henry 7. af England – sejrherren fra Slaget ved Bosworth Field

Der går en klar linje fra krigene mellem husene York og Lancaster i den engelske middeladers Rosekrige (War of the Roses) til stridighederne mellem Stark og Lannister-famlierne i Game of Thrones. De historiske krige foregik fra 1455 til 1485 og endte med, at en hær under Henry Tudor (Lancaster) overvandt og dræbte Englands konge Richard 3. (York) i slaget ved Bosworth Field. Henry blev efterfølgende kronet som Henrik 7. af England og regerede indtil sin død i 1509. Han blev i øvrigt efterfulgt af sønnen Henrik 8., som med sine seks koner, hvoraf de to blev henrettet, selv kunne være en fin model for et plot i Game of Thrones.

Det røde bryllup

En af de mest skelsættende begivenheder i Game of Thrones er massakren på Stark-slægten under Det Røde Bryllup. Også her er seriens forfatter R. R. Martin inspireret af virkelige begivenheder, selvom han i dette tilfælde har gjort historien noget blodigere.

Virkelighedens “røde bryllup” kendes som “den sorte middag”, og den fandt sted i 1440. Sir William Crichton, kansler for den 10-årige skotske konge Jakob 2., inviterede den 16-årige Jarl af Douglas og dennes broder til middag på Edinburgh Castle. Under middagen blev der sat et sort tyrehoved, et symbol på død, på bordet foran den unge jarl, som derefter blev trukket ud i slotsgården og halshugget med sin broder.

Edinburgh Castle

Edinburgh Castle – skueplads for “den sorte middag” i 1440

Ved siden af “den sorte middag”, har også den såkaldte Glencoe massakre formentlig inspireret Martin til det blodige bryllup. I 1689 tvang William 2. af Orange og hans hustru Mary den katolske kong Jakob 2. af tronen. Særligt i det skotske højland havde Jakob sine støtter, og det førte til oprør flere steder. I løbet af 1690 blev disse dog slået ned.

I 1691 tilbød Kong William 2. så amnesti og tilgivelse til oprørsklanerne, såfremt de inden 1. januar 1692 sværgede troskab til deres nye konge. Glencoe-klanen kom af forskellige årsager – nogle siger rænkespil – for sent til at sværge deres troskabsed, men troede, at de var på den sikre side, da de faktisk havde forsøgt at nå frem til tiden. Men de gjorde regning uden vært.

I starten af februar 1692 drog en del af Jarlen af Argylls fodregiment til Glencoe, hvor de blev indlogeret som gæster hos forskellige af klanens familier. Påskuddet var efter sigende, at de skulle inddrage en særlig skat, som var blevet indført af det skotske parlament, og det er usikkert, om soldaterne vidste, hvad deres mission virkelig gik ud på. Den 12. februar ankom så Kaptajn Drummond, og med sig bragte han de hemmelige ordrer. Den 13. februar, tidligt om morgenen, blev 38 medlemmer af MacDonald-klanen brutalt dræbt af deres gæster forskellige steder omkring Glencoe. 40 kvinder og børn døde efterfølgende på grund af manglen på ly, da deres huse var brændt ned.